Regnskapsføring innen forretning og landbruk

Alle bedrifter er pålagt å avlegge regnskap jamfør regnskapsloven og bokføringsloven. Vi har erfarne og effektive regnskapsførere, som kan hjelpe deg med regnskapet fra A til Å.

Regnskapssystemet

I Duett kan vi sette opp regnskapet ditt slik at bilag kan kommer direkte inn i systemet. Attestasjon og betaling, fakturering, timeregistreringer, reiseregistreringer og kvitteringer kan gjøres på MinSide i Duett.

Årsregnskap

Regnskapspliktige skal årlig utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning etter regnskapsloven. Vi hjelper dere med å utarbeide et årsregnskap som gir oversikt over virksomhetens situasjon, og som gir brukerne av regnskapet et styringsverktøy.

Skattemelding med næringsspesifikasjon

Vi utarbeider Skattemelding med næringsspesifikasjoner for alle selskapsformer

Fakturering

Duett kan benyttes til å fakturere selv, eller du kan overlate jobben til oss. Vi hjelper deg å sette opp systemer for sending og mottak av EHF

Lønn

Lønn er viktig for ansatte. Lønnstjenester er en del av vår kjernevirksomhet, og vi har medarbeidere som alltid er oppdaterte på faget.

Rådgivning

Vi gir deg råd om den økonomiske situasjonen i din bedrift, om likviditetsstyring, skatt, selvangivelse og god forretningsskikk.

Eierskifte landbruk

Vi bistå ved eierskifte i landbruket.